Page 7 - KECEMERLANGAN
P. 7

NILAI – NILAI TERAS

INTEGRITI
Beriltizam kepada tahap amanah, kebenaran, keadilan tertinggi, saling
hormat-menghormati dan percaya mempercayai.

INOVASI
Beriltizam untuk mengejar ilmu dan idea, sentiasa menyesuaikan diri dan
membuat penyelesaian secara inovatif.

AKAUNTABILITI
Beriltizam untuk menjadi pemegang amanah sumber manusia,
kewangan, fizikal dan sumber intelektual yang bertanggungjawab.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12