Tender

UNISEL Tender

Terdapat satu (1) Kenyataan Sebut Harga:
No Tender Download
1 CADANGAN PEMBAIKAN DAN UBAHSUAI KE ATAS BANGUNAN MASJID DI BAWAH PROJEK TRANSFORMASI, UNIVERSITI SELANGOR, KAMPUS BESTARI JAYA, JALAN TIMUR TAMBAHAN, 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR UNTUK UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL)
No Tender : UNISEL/JPP/BJ(T)/2018-03

CADANGAN PEMBAIKAN DAN UBAHSUAI KE ATAS BANGUNAN CANSELORI DI BAWAH PROJEK TRANSFORMASI, UNIVERSITI SELANGOR, KAMPUS BESTARI JAYA, JALAN TIMUR TAMBAHAN, 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR UNTUK UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL)
No Tender : UNISEL/JPP/BJ(T)/2018-01

CADANGAN CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI KE ATAS BANGUNAN SEDIA ADA DEWAN CANSELOR DI BAWAH PROJEK TRANSFORMASI, UNIVERSITI SELANGOR, KAMPUS BESTARI JAYA, JALAN TIMUR TAMBAHAN, 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR UNTUK UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL)
No Tender : UNISEL/JPP/BJ(T)/2018-04

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI KAMPUS BESTARI JAYA, UNIVERSITI SELANGOR
No Tender : UNISEL/JPP/BJ(L)/2018-05
Download Kenyataan Sebut Harga
Muat-Turun Borang Pendaftaran Kontraktor / Pembekal Download